ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng cho đại lý (nhà phân phối) của [WECAN-VN]

Chào mừng bạn đã đăng ký nghĩa vụ và quyền lợi giữa hội viên của WECAN-VN (dưới đây gọi tắt là hội viên và WECAN-VN)và xây dựng mối quan hệ giữa hợp đồng hội viên và WECAN-VN, yêu cầu đọc kỹ các điều khoản dịch vụ.

Nếu như hội viên nhấn chọn mục [đồng ý] hoặc tiếp tục hoàn thành trình tự khởi động tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ [WECAN-VN] thì được xem như là hội viên đã đọc xong và đồng ý các nội dung của điều khoản sử dụng sau:

1. Dịch vụ [WECAN-VN]

1.1. Dịch vụ [WECAN-VN] (dưới đây gọi tắt là dịch vụ) là dịch vụ diễn đàn thương mại điện tử giao dịch giữa hai bên hội viên và nhà cung cấp dịch vụ, dịch vụ chỉ cung cấp không gian web, diễn đàn giao dịch, cơ chế hệ thống giao dịch đường mạng liên quan và dịch vụ cần dùng cho giao dịch giữa hội viên và nhà cung cấp dịch vụ, nếu xảy ra sự cố hoặc có các yếu tố bất khả kháng mà phải dừng cung cấp dịch vụ thì WECAN-VN không phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất của bất kỳ hội viên nào.

1.2.  WECAN-VN chỉ dựa vào hợp đồng này để cung cấp dịch vụ cho hội viên, hội viên tự cài đặt và kinh doanh diễn đàn mạng theo hình thức giao dịch và cơ chế liên quan cài đặt cho dịch vụ này và tự chịu lỗ lãi.

1.3. Nếu như trong thời gian sử dụng dịch vụ này mà hội viên và nhà cung cấp dịch vụ xuất hiện tranh chấp thì hai bên phải tự hòa giải và hoàn toàn chịu trách nhiệm và chi phí cho việc thực hiện giao dịch dịch vụ, WECAN-VN không tham gia hoặc can thiệp vào giao dịch dịch vụ và tranh chấp giữa hội viên và nhà cung cấp dịch vụ và WECAN-VN không chịu trách nhiệm bảo đảm đối với dịch vụ, chất lượng hàng hóa, sự an toàn hoặc tính hợp pháp trên WECAN-VN.

1.4. Hội viên khi sử dụng dịch vụ này thì hội viên sẽ tự cài đặt và chịu trách nhiệm về toàn bộ thiết bị phần mềm, phần cứng, kết nối đường mạng, băng thông cần dùng tại đầu hội viên.

1.5. Khi hội viên sử dụng dịch vụ này thì phải dựa vào hình thức và quy trình cài đặt cho dịch vụ này tại thời điểm đó.

2. Tài khoản và mật khẩu

2.1. Hội viên phải đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho WECAN-VN và toàn bộ thông tin lưu trong hệ thống dịch vụ này đều là tài liệu hoàn chỉnh, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế; nếu như phát hiện thông tin không phù hợp hoặc tài liệu có sự thay đổi thì WECAN-VN ngoài việc có thể chỉ định thời hạn và thông báo để hội viên chỉnh sửa tài khoản và mật khẩu ra thì phải tạm dừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này hoặc chấm dứt hợp đồng.

2.2. Hội viên có nghĩa vụ bảo quản tài khoản và mật khẩu của mình một cách phù hợp, không được tiết lộ tài khoản và mật khẩu của mình, không cung cấp cho người thứ ba biết, không cho mượn hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ người thứ ba nào sử dụng. Toàn bộ hành vi sử dụng tài khoản và mật khẩu này để đăng nhập vào hệ thống dịch vụ đều được xem là hành vi của hội viên, do hội viên chịu trách nhiệm, WECAN-VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

3.1.  Quyền lợi của hội viên chỉ cung cấp khi hội viên là bên mua hoặc bên bán để tiến hành giao dịch với hội viên khác, mọi hành vi và ngôn luận của hội viên không đại diện cho WECAN-VN, nếu như hành vi và ngôn luận của hội viên vi phạm quy định pháp luật hoặc gây thương tích cho người khác hoặc gây thiệt hại tới uy tín của WECAN-VN... thì WECAN-VN không chịu trách nhiệm và WECAN-VN có quyền chấm dứt hợp đồng này và hủy bỏ quyền lợi của hội viên.

3.2. WECAN-VN dựa vào thực tế, các hình thức thích hợp, cung cấp dịch vụ bán hàng thông qua mạng hoặc các hình thức thích hợp khác.

3.3.  Hội viên đảm bảo tuyệt đối không bao giờ được thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân theo bất kỳ hình thức không phù hợp nào.

3.4.  Nếu như WECAN-VN đưa ra kế hoạch bán hàng liên quan thì hội viên đồng ý ưu tiên phối hợp.

3.5.  Để đảm bảo giao dịch được thực hiện một cách thuận lợi thì bên bán xác nhận nhãn hiệu giao dịch, quyền lợi của hàng hóa hoặc dịch vụ bán này có hợp pháp hay không, ghi rõ thông tin hàng hóa và điều kiện giao dịch, bên mua trước khi đặt đơn hàng phải kiểm tra kỹ, đánh giá hàng hóa của bên bán, hình thức, điều kiện giao hàng..., nếu đặt hàng xong, thì hợp đồng mua bán lập tức tồn tại hai bên mua và bán, hai bên lần lượt có trách nhiệm thanh toán và giao hàng, một trong hai bên đều không được thất hứa với bất kỳ lý do nào.

4. Mua bán hoặc giao dịch dịch vụ

4.1. Giá cả hàng hóa sẽ do nhà cung cấp dịch vụ tự xác định, trích 3%-40% giá trị hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ đưa về cho WECAN-VN (nhà cung cấp dịch vụ có thể tự đưa ra).

4.2. Đối với dịch vụ mà WECAN-VN cung cấp thì WECAN-VN bảo đảm có thể thu nhận và điều chỉnh quyền lợi của tỷ lệ cổ tức thu nhập này để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tốc độ tăng trưởng. Việc thu nhận và điều chỉnh liên quan tới chi phí dịch vụ sẽ được công bố, đăng tải trên WECAN-VN và có hiệu lực sau khi được công bố.

4.3. Nếu như hội viên công bố yêu cầu hủy bỏ đơn hàng và các lý do khác mà dẫn đến việc phải trả lại tiền cho hội viên công bố yêu cầu, do hai bên dịch vụ đã sử dụng diễn đàn WECAN-VN và hoàn thành giao dịch, thì sẽ không hoàn trả lại phí dịch vụ giao dịch có được từ giao dịch này.

4.4. Sau khi hội viên công bố yêu cầu đặt hàng thành công, nếu như không có trường hợp đặc biệt*, nhà cung cấp dịch vụ cần phải hoàn thành đơn đặt hàng trong thời gian quy định, nếu như trong thời gian 6 tháng vượt quá và bao gồm 01 lần không thể xử lý đơn đặt hàng trong thời gian quy định, hệ thống sẽ khấu trừ tiền bảo lãnh sau khi vi phạm quy định để làm tiền phạt vi phạm, tính theo lần, mỗi lần sẽ khấu trừ tiền bảo lãnh là 5,000,000 VND, nếu số dư tiền bảo lãnh không đủ, thì sẽ trừ vào số dư tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ, nếu số dư tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ không đủ thì dịch vụ của người bán sẽ lập tức bị đưa xuống kệ toàn bộ và dừng chức năng công bố dịch vụ 01 tháng đối với nhà cung cấp dịch vụ.

*Trường hợp đặc biệt như sau: Đối với yếu tố logistic (ngày nghỉ do nhà nước quy định, nghỉ liền ngày lễ tết, thiên tai...) dẫn đến không thể xuất hàng đúng hẹn thì sẽ không trừ tiền bảo lãnh vì lý do này.

4.5. Nếu như nhà cung cấp dịch vụ có bất kỳ thắc mắc gì về tiền phạt thì có thể phản hồi về WECAN-VN, bộ phận dịch vụ khách hàng của WECAN-VN sẽ hỗ trợ xử lý.

4.6. Nếu như hội viên không nhận được hàng trong thời gian nhận hàng mà logistic quy định, dẫn đến hàng hóa bị gửi trả lại nhà cung cấp dịch vụ mà hủy đơn đặt hàng thì hệ thống sẽ gửi trả lại tiền cho hội viên ( khấu trừ tiền vận chuyển), tiền vận chuyển chuyển đến tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ.

5. Quản lý kế toán

5.1. Hội viên sau khi nhận được hàng và có tranh chấp về hàng hóa thì trong vòng 20 ngày sau khi hội viên đến công ty để xác định đơn đặt hàng thì hệ thống sẽ tự động trả lại tiền vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ.

5.2. Nhà cung cấp dịch vụ có thể kiểm tra tiền bảo lãnh của từng đơn đặt hàng, tiền bảo lãnh lũy kế hiện tại, tiền phát sinh từ đơn đặt hàng nào trong trang tiền bảo lãnh, nếu nhà cung cấp dịch vụ không vi phạm quy định mà khấu trừ tiền bảo lãnh thì tiền bảo lãnh này sẽ được quyết toán và gửi trả lại toàn bộ sau 90 ngày.

6. Nghĩa vụ bảo mật

6.1. Hội viên phải có trách nhiệm bảo mật đối với nội dung của hợp đồng này, hệ thống dịch vụ của [WECAN-VN], bí quyết kinh doanh của WECAN-VN được biết hoặc có được nhờ hợp đồng này và các tài liệu chưa được công khai, không được cung cấp hoặc tiết lộ cho người thứ ba biết dưới bất kỳ hình thức nào, không được dùng vào mục đích khác, hợp đồng này sẽ bị chấm dứt sau khi thực hiện chấm dứt hoặc hủy bỏ.

6.2. Hội viên hoàn toàn hiểu và đồng ý, dựa vào cơ chế giao dịch của hệ thống dịch vụ [WECAN-VN], người sử dụng tiến hành tiêu dùng thông qua [WECAN-VN] đều là hội viên của WECAN-VN. Thông tin cá nhân và thông tin giao dịch của hội viên đều thuộc sở hữu của WECAN-VN và là bí mật kinh doanh của WECAN-VN được thỏa thuận trong hợp đồng này, hội viên chỉ có thể sử dụng trong phạm vi cần thiết để thực hiện hoặc giao dịch hợp đồng này, không được cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ người thứ ba nào biết, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, hợp đồng này sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ, thì ngoài việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng ra thì hội viên không được phép sử dụng các thông tin cá nhân và thông tin giao dịch của hội viên WECAN-VN dưới bất kỳ hình thức, với bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm và không giới hạn bởi mục đích bán hàng hoặc tuyên truyền sản phẩm, dịch vụ.

6.3. Khi hội viên vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng này, từ đó dẫn đến việc WECAN-VN, người đại diện hoặc nhân viên bị cơ quan chủ quản điều tra, truy tố và khi nhận được quyền lợi chủ trương của người thứ ba thì phải dựa vào yêu cầu của WECAN-VN, chịu trách nhiệm xử lý thỏa đáng và cung cấp thông tin, chứng cứ hoặc hỗ trợ cần thiết khác, WECAN-VN phải tạm dừng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng này và phải chấm dứt hợp đồng này; ví dụ như WECAN-VN, người phụ trách hoặc nhân viên vì các lý do này mà gây ra tổn thất về mặt tài sản hoặc tổn thất phi tài sản hoặc chi phí chi trả, thì hội viên phải có trách nhiệm bồi thường hoặc bồi hoàn, bao gồm nhưng không giới hạn phí tố tụng, tiền phạt, hình phạt, tiền bồi thường hoặc tiền hòa giải và phí luật sư.

7. Đảm bảo

7.1. Hai bên phải đảm bảo rằng có được địa vị, tư cách, quyền hạn hoặc giấy phép cần thiết theo quy định pháp luật, kinh doanh hợp pháp và hoàn thành các thỏa thuận của hợp đồng này.

7.2. Khi hội viên vi phạm thỏa thuận hoặc bảo lãnh của hợp đồng này thì WECAN-VN được phép tạm dừng việc sử dụng dịch vụ này của hội viên.

8. Thỏa thuận đặc biệt

8.1. Dịch vụ này là điều khoản thanh toán của hội viên, sẽ được thanh toán bằng VNĐ, không tiếp nhận đồng tiền khác; việc quyết toán và thanh toán các khoản nhờ thu của dịch vụ này cũng được tính bằng VNĐ, khi hội viên yêu cầu đổi tiền thì sẽ được giới hạn bằng tiền VNĐ quy đổi trên diễn đàn WECAN-VN, không được yêu cầu diễn đàn này giao dịch bằng đồng tiền khác.

8.2. Hội viên và người tiêu dùng phải dựa vào quy trình và hình thức cài đặt cho dịch vụ này để sử dụng dịch vụ, nếu như hội viên hoặc người tiêu dùng không thao tác theo hình thức chỉ định hoặc vi phạm thỏa thuận liên quan của hợp đồng hoặc dịch vụ này dẫn đến hai bên không thể hoàn thành giao dịch, nhận tiền hoặc thanh toán một cách thuận tiện thì công ty này không chịu trách nhiệm bồi thường.

9. Giới hạn trách nhiệm

9.1. Dịch vụ này chỉ cung cấp cho hội viên sử dụng theo chức năng và hiện trạng tại thời điểm đó, đối với yêu cầu hoặc mong muốn của hội viên thì WECAN-VN không làm bất kỳ bảo lãnh hoặc đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý nào; WECAN-VN bảo lưu quyền sửa đổi tất cả hoặc một phần các chức năng của dịch vụ này bất cứ lúc nào.

9.2. Khi tiến hành di chuyển, thay thế, nâng cấp, bảo dưỡng hoặc sửa chữa đối với thiết bị phần cứng, mềm tương ứng của dịch vụ này thì WECAN-VN được phép tạm dừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này sau khi được thông báo trước.

9.3. Dựa vào đặc tính của đường mạng, WECAN-VN không bảo đảm thông tin được tải lên hoặc được đăng bởi hội viên, nội dung hoặc quá trình truyền tải đều chân thực, tin cậy và chính xác, không có sai xót; hội viên phải tự xác nhận thông tin tải lên hoặc đăng bất kỳ lúc nào xem có chính xác hay không và tự sao lưu lại, do xử lý hệ thống, quá trình truyền tải hoặc do sao lưu hệ thống không thành công mà dẫn đến sai xót hoặc mất thông tin thì WECAN-VN sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

10. Vi phạm hợp đồng và chấm dứt

10.1. Hai bên đồng ý, hội viên không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

(1) Có ý định hướng dẫn người tiêu dùng trực tuyến thực hiện các giao dịch riêng tư với hội viên hoặc bên thứ ba mà không thông qua cơ chế giao dịch của [WECAN-VN].

(2) Trong nền tảng mạng nơi dịch vụ được sử dụng, bất kỳ loại liên kết nào được thiết lập để người dùng mạng có thể kết nối với bất kỳ cửa hàng trực tuyến hoặc trang bán hàng nào ngoài [WECAN-VN], bao gồm nhưng không giới hạn ở các cửa hàng trực tuyến khác hoặc cửa hàng trực tuyến được mở trong các trung tâm mua sắm trực tuyến khác mà nhà cung cấp dịch vụ tự mở và kinh doanh.

10.2. Nếu như nhà cung cấp dịch vụ vi phạm quy định trong nội dung của hợp đồng này thì WECAN-VN được phép tạm thời đóng diễn đàn trực tuyến của nhà cung cấp dịch vụ mà không cần phải chờ có thông báo và phải tạm dừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và phải chấm dứt hợp đồng.

10.3. Khi một trong hai bên bị đình chỉ kinh doanh, nợ quá hạn, bắt đầu thủ tục hòa giải hoặc phá sản, yêu cầu xây dựng lại hoặc tổ chức lại hoặc khó tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên còn lại phải lập tức chấm dứt hợp đồng mà không cần phải chờ thông báo.

10.4. Khi hợp đồng này chấm dứt hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào, mọi tranh chấp tiêu dùng phát sinh trong quá trình giao dịch trước khi chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng, ngoại trừ trường hợp không áp dụng về mặt tính chất ra thì hợp đồng này vẫn được xem là tiếp tục thực hiện.

11. Nội dung hợp đồng và chỉnh sửa

11.1.Thông báo của WECAN-VN khi hội viên yêu cầu sử dụng dịch vụ này, các quy tắc hoặc quy phạm sử dụng có liên quan tới dịch vụ này và các thông báo cũng như mô tả của hệ thống này trong thời gian hợp đồng đều được coi là một phần của hợp đồng này. Đối với các vấn đề không được thống nhất trong hợp đồng này thì cần ưu tiên các nội dung thỏa thuận như nội dung chú ý, quy tắc hoặc quy phạm sử dụng, thông báo và thuyết minh (mô tả)...

11.2. Hai bên đồng ý, WECAN-VN được phép thông báo thay đổi hoặc chỉnh sửa hợp đồng này bất kỳ lúc nào, nhưng phải thông báo cho hội viên bằng cách thông báo hệ thống trong trường hợp có sự thay đổi hoặc sửa đổi, hội viên nếu như không đồng ý với việc thay đổi hoặc chỉnh sửa thì được phép dừng sử dụng dịch vụ này; nếu như hội viên tiếp tục sử dụng dịch vụ này trong thời gian này, thì được xem như là hội viên đã đồng ý nội dung thỏa thuận sau khi thay đổi hoặc chỉnh sửa. Nếu như hội viên không đồng ý với nội dung hợp đồng sau khi thay đổi hoặc chỉnh sửa thì WECAN-VN được phép chấm dứt hợp đồng.

12. Thỏa thuận khác

12.1. Hợp đồng này không được giải thích là WECAN-VN và hội viên có mối quan hệ đối tác, thuê làm hoặc đại lý với nhau.

12.2. Việc thực hiện hoặc không thực hiện tất cả hoặc một phần các quyền phát sinh từ hợp đồng này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền khác và việc thực thi quyền đó sẽ không bị hủy bỏ.

12.3. Không bên nào được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, càng không được phép ủy quyền cho người thứ ba đại diện thực hiện; nhưng khi hai bên đồng ý, thì WECAN-VN được phép chuyển nhượng hợp đồng này và toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng này cho doanh nghiệp liên quan của WECAN-VN hoặc người thứ ba được tiếp nhận hoặc nhận chuyển nhượng kinh doanh hoặc tài sản của dịch vụ [WECAN-VN].