CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


Wecan-vn đảm bảo quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Mỗi người dùng đều có quyền cho phép thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho các đối tượng khác. Các bước thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng trên Wecan-vn sẽ đều phải có sự đồng ý từ phía người dùng.

1. Mục đích thu thập thông tin

- Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Wecan-vn.

- Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên Wecan-vn như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ....

- Website thu thập thông tin khách hàng để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau mua, để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của khách hàng.

- Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Wecan-vn đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên Wecan-vn 

- Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại ...

- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Wecan-vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

- Dùng để liên lạc với thành viên khi Wecan-vn điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

- Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

- Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán.

 

2. Phạm vi thu thập thông tin:

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc, Email, số điện thoại di động, độ tuổi, sở thích...

Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng ký thành viên, và các thông tin khác trong quá trình khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, những câu chuyện khách hàng chia sẻ…

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Wecan-vn sẽ thu thập thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

 

a, Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký : Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, bí danh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số thẻ tín dụng...

b, Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ : Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin Wecan-vn đưa ra, bằng email, hay trên website.

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho mục đích phục vụ người dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ của Wecan-vn. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên Wecan-vn hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Người sử dụng để biết đánh giá của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan.

Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp.

 

4. Thẩm quyền tiếp cận với thông tin thu thập

Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp cận các thông tin thu thập bao gồm :

- Tổ chức, cá nhân, bộ phận thuộc công ty TNHH Dịch vụ Thoại Phong được giao chức năng, nhiệm vụ tiếp cận, sử dụng thông tin thu thập để: Lưu trữ thông tin về khách hàng, thời gian đăng nhập, nhật ký mua, bán hàng hóa , dịch vụ; Hiển thị gợi ý sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; sử dụng cho các mục đích chăm sóc khách hàng, hỗ trợ người dùng của Wecan-vn; Để phục vụ cho viên nghiên cứu, phát triển sàn thương mại điện tử Wecan-vn

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật

- Bên thứ ba liên quan đến hoạt động thương mại điện tử trên sàn thương mại điện tử Wecan-vn nhằm đảm bảo cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng ví dụ: bên vận chuyển; tổ chức thanh toán, đơn vị bảo hành.

Ngoài ra, Wecan-vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác khi chưa được sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ trong một vài trường hợp đặc biệt, Wecan-vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Trong mọi trường hợp, Wecan-vn cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân người dùng theo quy định của pháp luật.

 

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong suốt quá trình người dùng sử dụng sàn thương mại điện tử Wecan-vn. Trong trường hợp người dùng chấm dứt sử dụng sàn thương mại điện tử Wecan- vn thì thông tin người dùng vẫn tiếp tục được lưu trữ trong thời hạn 01 năm.

 

6. Địa chỉ của đơn vụ thu thập thông tin

Trong trường hợp cá nhân có thắc mắc liên quan về hoạt động thu thập, xử lý thông tin của cá nhân đó thì nguời đó có thể liên hệ trực tiếp đến trụ sở công ty, hoặc gửi email hoặc gọi điện thoại đến Công ty TNHH Dịch vụ Thoại Phong theo thông tin liên hệ phía dưới và thông tin liên hệ được công khai trên ứng dụng

- Mã số thuế: 0315224638
- Người đại diện theo pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
- Địa chỉ: Tầng 3 - Tầng 7 Tòa nhà Blue Diamond số Y1 Đường Hồng Lĩnh Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:(028)38503852
- Email: thoaiphong@wecan.com.vn
- Website: https://www.wecan.com.vn/